De rigtige varer på hylderne

29. oktober 2021

Christian Vad Holm – Skive Folkeblad 29. oktober 2021 
Byrådsmedlem og kandidat for Venstre


BOSÆTNING: Vi skal fortsætte med byfornyelser osv. over alt i kommunen, som vi har set det de senere år. Det er med til at gøre vores byer og lokalområder langt mere attraktive. Førstehåndsindtrykket er tit et meget væsentligt parameter, når vi taler bosætning.

Meget vigtigt er det naturligvis også at sikre det rigtige udbud af attraktive byggegrunde. Der skal være attraktive grunde til salg i hele kommunen. Vi er i de sidste fire år lykkedes med at gøre nogle af vores kommunale udstykninger lidt billigere, hvilket i mange af vores lokalområder er absolut afgørende for at sælge en grund (kommunen må ikke sælge nye grunde til under byggemodningsprisen).


Samtidig bliver vi nødt til at erkende, at hvis vi for alvor vil tiltrække nye borgere, så kræver det, at vi tør satse på vores vækstområder. Jeg ved godt, at jeg, som medlem af Teknik- og Miljøudvalget selv har været en del af processen, men det er for eksempel ikke godt nok, at vi lige nu står uden en byggegrund i Nr. Søby, hvor folk gladeligt betaler prisen for en grund, mens vi kan se, at nabobyer som Stoholm, Løgstrup og Mønsted drøner derudaf. Byer som vi er i direkte konkurrence med om nye borgere. 

Også i Resen burde vi, efter min mening, have været mere fremme i skoene for at sikre en hurtigere udvikling af området nord for Petuniavej. 

Jeg glæder mig over de mange private projekter, der også er i gang flere steder, men akkurat som i enhver dagligvareforretning skal der være forskellige varianter af den samme varetype. 

Jeg kan garantere for, at mit fokus fortsat vil være på at sikre de rigtige varer på hylderne!

Mere information om mig - se her...

Tilbage til læserbreve og debat - se her....

VENSTRE – Energi til endnu mere