Decentral Plejehjemsstruktur

8. november 2021

Goska Rasmussen - Skive Folkeblad 08. november 2021 
Byrådsmedlem og kandidat for Venstre

ÆLDRE: Annette Daniels Møller fra Skive Listen kalder på forandring i plejehjemsstrukturen og synes, at det er en dårlig beslutning, at plejecentre i lokalsamfundene skal bevares.

For Venstre er det en grundlæggende værdi, at vi har en decentral kommune, hvor vi bibeholder så mange tilbud som muligt, når det gælder lokale institutioner, herunder plejehjem.

Skive Kommune forventer i løbet af de næste 10 år, at andelen af + 80-årige øges med 60%.

Det er et voldsomt tal, og derfor vil der med stor sandsynlighed blive brug for flere plejehjemspladser fremover.

Små plejehjem i lokalsamfundene har meget stor værdi for de lokale ældre, der har brug for en plads, samt som samlings- og aktivitetssted for ældre i lokalområdet. Små plejehjem har også vist i kvalitetsmålinger, at de er fuld på højde med andre plejehjem –-se f.eks. Lem plejehjem. 

Derfor ønsker vi i Venstre at fastholde den decentrale plejehjemsstruktur, og anvende p.t. ledige lejligheder til dagtilbud, hvor ældre eller personer med handicap eller demens kan komme i aflastning få timer om dagen eller om ugen. 

Vi ønsker ligeledes en leder til hvert ældrecenter. En leder, som er synlig, som kan tage beslutninger på stedet, men også en leder, som er »på gulvet« dvs. tager del i det daglige plejearbejde på plejehjemmet. Og derfor er det forsvarligt at have en leder for 20-25 medarbejdere. Til sidst, men ikke mindst ønsker vi i Venstre etablering af bestyrelser på plejehjem. Vi vil gerne give beboerne og deres pårørende større indflydelse, da det vil have en positiv effekt og øge tilfredsheden hos de ældre og give tryghed hos de pårørende. 

Til vælgermødet i Glyngøre har jeg spurgt panelet og ikke mindst Annette Daniels Møller - hvilke plejehjem i lokalsamfundene og især i Salling vil Skive-Listen lukke, men jeg har ikke fået svar. 

Det synes jeg, at Skive-Listen skylder vælgerne svar på inden valget.

Mere information om mig – se her….
Tilbage til læserbreve og debat - se her....

VENSTRE - Energi til endnu mere