kv21: den komplette kandidat

14. november 2021

Peder Hahn - Skive Folkeblad 12. november 2121 
Byrådsmedlem for Venstre

VALG: Kære borger, kære vælger. Jeg har i en stille stund i efterrationaliseringens klare skær gjort mig tanker om den i overskriften fiktive mand eller kvinde. 

Findes han eller hun i den række af kandidater, de politiske partier og opstillede lister har indberettet som valgbare til kommende Skive Byråd. Svaret er naturligvis ”Ja”.

Det er min store forhåbning, at du som vælger, ønsker at deltage i valget til både regionen og byrådet, idet det er i valghandlingen, at du har absolut størst indflydelse på det repræsentative demokrati, der er grundlovsbestemt i Danmark.

Jeg vil anbefale at stemme på en kandidat, der repræsenterer objektivt gode menneskelige og empatiske værdier, og som - ikke bare overfladisk eller i valgkampen - men i hjertet bærer viljen, evnen og modet til at samarbejde med øvrige byrådsmedlemmer, embedsfolk, borgere og en lang række gode interessenter. Ingen kan af egen drift eller ved at udvise uanstændig adfærd løfte opgaven som enkeltperson eller som enkelt parti eller liste.

Det er mit store håb, at din kandidat har en holdning, som han eller hun vil »stå på mål for«. 

At kandidaten således har evnen, viljen og modet til at udtrykke sin holdning og arbejde for, at den retning, som holdningen er udtryk for, i videst mulig omfang sker fyldest. 

At kandidaten ikke dukker sig og »lure-passer«, selv om det hierarki, der måske hersker i kandidatens parti eller liste, ønsker noget andet, og selv om kandidaten måske ikke tildeles en ønskværdig funktion eller position, fordi han eller hun i praksis har evnen, viljen og modet til at stå på mål for sine værdier - også selv om disse måske ikke er et direkte afskriv af gamle teorier nedfældet og hengemt i Christiansborgs støvede kældre.  

Ekstremt konkret og vigtigt er det, at din kandidat fra byrådsperiodens start den 1. januar 2022 kan og vil udvise den altafgørende og knivskarpe balance mellem at bibeholde en god kommunal økonomi og tilbyde kommunens borgere en god service, der bygger på kvalitet, alt imens kandidaten respekterer, at kommunen samtidig er en offentlig myndighed, der er underlagt vor lands lovgivning.

Som vælger må du tage stilling til, om »kvalitet« er den service, kommunen tilbyder sine borgere i det helt konkrete og håndholdte arbejde med eksempelvis børn og ældre, eller om det i stedet handler om opretholdelse af mange kommunale bygninger placeret i alle kroge af Skive Kommune.  

I forlængelse heraf må jeg desværre skuffe selv den bedst forberedte vælger med, at penge ikke bare i den private økonomi men også i det kommunale budget kun kan anvendes 1 (én) gang!  

Lad os glædes over, at vi i Skive og Danmark har et valg - lad os bruge det ved at stemme på den kandidat, der kan og vil gøre en forskel.

Tilbage til læserbreve og debat - se her....