Landbrugets betydning for erhverv og bosætning i Skive Kommune

10. november 2021

Alfred Brunsgård - Skive Folkeblad 10. november 2021 
Kandidat for Venstre

LANDBRUG: Der bliver sagt og skrevet meget om landbrugets betydning for Danmark og især for vore landdistrikter. 

Et af de områder, hvor landbruget uden tvivl har stor betydning, er i forbindelse med tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, som udgør en vigtig og livsnødvendig del af den samlede arbejdsstyrke på vore landbrug.

Samtidig med at de udenlandske medarbejdere er med til at dække en vigtig og nødvendigt del af den samlede arbejdsstyrke i dansk landbrug, er de også med til at skabe bosætning i landdistrikterne

Mange landsbyer har i forvejen svært ved at fastholde indbyggertallet, med det til følge, at det er svært at bevare dagligvarer butikker, skole, daginstitutioner og foreninger i landsbyerne. I mange tilfælde er de udenlandske medarbejdere unge familier med

børn, som vælger at bosætte sig i lokalområdet med det for øje, at blive en fast og blivende del af det danske samfund.

Derved er de med til at holde liv i landsbyerne. 

Vil vi bevare vore landdistrikter skal vi værne og annekende de store forandringer, som dansk landbrug i øjeblikket gennemlever med færre og større landbrug til følge. Landbruget er på mange måder drivkraften i, at der fortsat er brug for en aktiv og vigtig base af håndværkere og følgeindustri i vor Kommune og dermed grundlag for yderligere bosætning.

Mere information om mig – se her….
Tilbage til læserbreve og debat - se her....  


VENSTRE - Energi til endnu mere