Mette, Mink og dokumentation

30. oktober 2021

Ivan Holst - Skive Folkeblad 30. oktober 2021
Kandidat for Venstre

I sommer fik jeg forlænget min autorisation som forsikringsmægler ved at bestå Finanstilsynets eksamen, »Kompliceret erhverv«. Der var 40 spørgsmål og en tredjedel drejede sig om generel lovgivning, GDPR og dokumentationskrav.


Jeg skal til enhver tid kunne dokumentere grundlaget for beslutninger, som gives videre fra mine kunder til forsikringsselskaber og dertil kontrollere at selve udførelsen sker. 

Kan jeg ikke det, så kan det i værste fald ende med ruin for kunder og mig selv. Så derfor, jeg gemmer ALT - indtil jeg SKAL slette, jf. GDPR.


I Statsministeriet må man slette SMS’er efter 30 dage - uanset de kan indeholde dokumentation for en beslutningsproces for en (manglende) lovgivning, der ender med at koste min. kr. 20 mia. Tilsyneladende uden konsekvenser. 

Det forstår vi almindelige mennesker ikke.

Mere information om mig - se her.. 
Tilbage til læserbreve og debat - se her....


VENSTRE - Energi til endnu mere