11. november 2021

Peter Hahn - Skive Folkeblad 11. november 2021
Byrådsmedlem Venstre

ADFÆRD:  »Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag om det konkrete byrådsmedlems ageren i sagen. Vi gør derfor ikke mere i sagen. 

Jeg har modtaget kopi af det brev, som Ankestyrelsen netop har fremsendt til Erik med ovennævnte ordlyd, hvilket på juridisk sprog er en total afvisning af Eriks meget søgte og desperate angreb på min person.

Erik har i årevis lagt beslag på tusindvis af timer hos offentlige myndigheder som bl. a. Ankestyrelsen og Skive Kommune for at klage, søge aktindsigt og for reelt i desperate krampetrækninger at skade sine mange politiske modstandere for at opstille et fejlagtigt og dybt forvrænget billede af, at han hjælper »den lille mands kamp mod det store grumme system«! 

Sagen, der gav anledning til ovennævnte forventede afvisning af Eriks klage, var, at jeg som byrådsmedlem havde modtaget viden om en borgers utilfredshed med sagsbehandlingen hos Skive Kommune i.f.m. med ansøgning om sko. 

Jeg talte med borgeren. Jeg underrettede direktøren. Jeg anmodede om en redegørelse i Ældreudvalget, hvor jeg har sæde. Jeg underrettede borgeren om redegørelsen. 

Jeg fulgte med andre ord kommunestyrelsesloven til punkt og prikke, og Skive Kommune mere end fulgte praksis for tildeling af hjælpemidler i den givne sag. 

Et kvalificeret gæt fra min side er, at samme borger kontaktede Erik, så han ved at »råbe sgu og fanden, tilsvine og klage« kunne omgøre den kommunale praksis på området! 

Erik, der jo for år tilbage blev smidt på porten af Dansk Folkeparti grundet uacceptabel adfærd, fandt anledning til at »misbruge« Ankestyrelsens medarbejdere til sagsbehandling af sin klage for at tilsvine mig.  

Denne adfærd kender jeg supergodt til fra mit daglige arbejde som politimand og tillidsrepræsentant hos politiet i Skive; borgere, der bliver sigtet for overtrædelse af en lov, bliver sure på politiet og klager i langt højere grad end tidligere set til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der behandler sagerne, og som i 1-2 procent af de rejste sager finder anledning til at meddele kritik af politiet. 

Nogen - Erik måske - har opbygget et klagesamfund! 

Er der et »billede« i disse eksempler? 

Det er trist, Erik - trist at du fortsat opfører dig så uværdigt. 

Vil du - i det tænkte mareridt at du måtte blive valgt til kommende byråd - i det hele taget være i stand til at samarbejde med de politikere og den forvaltning, du gennem mange år har brugt kilometervis af spalteplads på at tilsvine og nedgøre?

Tilbage til læserbreve og debat - se her....