Skive til fjorden

27. oktober 2021

Susanne Toftegård Hansen - Skive Folkeblad 26. oktober 2021
Kandidat for Venstre

VALG: Skive til fjorden - og byen til vandet! Det er en af mine 3 primære mærkesager ved det kommende kommunalvalg.

I Skive Kommune har vi på grund af beliggenheden ved Limfjorden en oplagt mulighed for at udbyde attraktive kystnære boligområder tæt på vand og rekreativ natur. Det er noget af det vi kan levere på i Skive, og det skal der sættes endnu mere kul på udviklingen af - til gavn for bosætning og vækst.

Sammenhæng mellem Skive by og fjorden
Der skal skabes en naturlig og synlig forbindelse mellem byen og fjorden - gerne ved en fremtidig benyttelse af Dyrskuepladsen til boligformål hvor også vand og kystbeskyttelse er indtænkt.

BigBlue-projektet kan ligeledes udvikles og udfoldes til også at skabe sammenhæng via eksempelvis kunst-installationer, hvilemøbler/bænke mv.

Resen mod fjorden
Der ligger ligeledes et stort uudnyttet potentiale i at skabe flere nye attraktive udstykninger i Resen og dette kan understøttes ved en forlægning af Furvej.

Resen-området er et område præget af børnefamilier, en god skole og børnehave samt fantastisk ramme for fritidsaktiviteter - skabt af lokale ildsjæle. Det skal vi som kommune støtte op om og derfor foretage udlæg af nye boligområder og ved at sørge for øget trafiksikkerhed og mindre tung trafik-belastning ved en forlægning af Furvej. Det handler om at få ledt den gennemkørende trafik på den sydlige del af Furvej ud på rute 26 nord for Marienlyst eller alternativt ved en forlægning længere nordpå ved Rudemøllevej - disse muligheder skal undersøges og der skal træffes en beslutning. Forlægningen af Furvej vil i langt højere grad vende Resen mod fjorden - og øge områdets attraktivitet og Skives mulighed for at tiltrække nye borgere.

Forlægningen af Furvej og den mindre trafikbelastning til følge vil også gøre det kommende boligområde og nuværende udbud af Marienlystvej i Resen langt mere attraktivt både for investorer og kommende beboere.

 Skive Kommune har brug for bosætning og attraktive boligområder - og der skal skabes optimale rammer for fremtidens borgere.              Tilbage...