Trafikløsningen på fjordbjerg ager

11. november 2021

Christian Vad Holm - Skive Folkeblad 11. november 2021 
Byrådsmedlem og kandidat for Venstre

TRAFIK: Den trafikale løsning i forbindelse med det kommende boligområde på Fjordbjerg Ager er blevet livligt debatteret her i valgkampen.

Jeg vil her forsøge at ridse mine- og Venstres bevæggrunde, for ikke at vælge løsningen med et fjerde ben i rundkørslen men i stedet trafiklysløsningen i et nyt kryds, op:

- Et fjerde ben i rundkørslen med en vejløsning syd og vest om gravhøjen vil betyde, at der skal etableres et sving så skarpt, at store køretøjer ikke kan benytte vejen. 

- Et fjerde ben i rundkørslen med en længere vejløsning øst og nord om gravhøjen vil betyde, at vejen kommer til at skære midt igennem det planlagte boligområde og de tilhørende legepladsområder og øvrige rekreative arealer. Det vil samtidig betyde, at der bliver plads til væsentligt færre boliger. 

- Selvom rundkørslen bliver udvidet til to spor med et fjerde ben, kan man godt forestille sig, at det vil blive svært at komme ind i rundkørslen fra Fjordbjerg Ager i myldretiden, da man vil skulle holde tilbage for trafikken fra Viborg, hvor en meget stor del kommer fra. 

- Rundkørslen er en del af statsvejen, og det har ikke været muligt at få svar fra Vejdirektoratet, om- eller hvornår staten evt. vil gå ind i projektet. 

Det nye kryds vil blive lavet med indfletningsbaner for de biler, der kommer fra Fjordbjerg Ager og skal mod Skive og for de biler, der kommer fra Viborg og skal ind til Fjordbjerg Ager. Disse biler skal altså ikke ind i selve lyskrydset.

 Samtidig bliver der tale om et intelligent lyskryds, hvor det vil være grønt i længderetningen Viborg-Skive langt det meste af tiden, så der undgås opstuvning mellem lyskryds og rundkørsel. 

Dette er blevet vurderet og beregnet af eksterne konsulenter/ingeniørfirmaer. 

Hvis du vil vide mere, kan du se en infovideo om emnet på min eller Skive Venstre’s Facebookside:

Chr. Facebook - link

Mere information om mig - se her... 
Tilbage til læserbreve og debat - se her.... 


VENSTRE - Energi til endnu mere