vi skal have endnu flere erhvervsuddannelser

15. november 2021

Goska Rasmussen - Skive Folkeblad 11. november 2021 
Byrådsmedlem, gruppeformand og kandidat for Venstre

UDDANNELSE:  Skive er en af de kommuner i landet, hvor en forholdsvis stor del af unge (over 27 %) vælger en erhvervsuddannelse. 

Men det er ikke nok. 

Vi skal have flere til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse, fordi der ligger rigtig mange erhvervsfaglige spændende nye jobs i Skive Kommune.

Virksomheder er afhængige af faglært arbejdskraft for at kunne eksistere og vækste og væksten er forudsætning for kommunal velfærd. 

For nogle dage siden fik alle byrådsmedlemmer et åbent brev fra Dansk Industri og De Regionale Industripolitiske Udvalg, hvor de opfordrer til et tættere samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet for at sikre, at flere tager en erhvervsuddannelse.

Vi har et rigtig godt samarbejde med vores virksomheder, uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer om at få vores unge efter grundforløb 2 i praktik. 

Og det fungerer så godt, at vi ikke har en venteliste på at få en praktik i virksomheden og skolepraktikken står tom. 

Men vi kan gøre endnu mere! 

Venstre vil have alle elever i 8. og 9. klasse i erhvervspraktik, så de får mulighed for at få et indblik i dagligdagen som faglært og også får kendskab til erhvervsuddannelser og efterfølgende jobmuligheder. 

I forbindelse med budgettet for det kommende år har Skive Kommune afsat midler til ansættelse af en erhvervsplaymaker, som får til opgave at skabe kontakter mellem virksomheder og skolernes elever der skal i praktik. 

Vi må have det mål, at i udgangen af næste byrådsperiode er der 30 % af vores unge mennesker i kommunen, som vælger en erhvervsuddannelse.

Mere information om mig – se her….
Tilbage til læserbreve og debat - se her....


VENSTRE - Energi til endnu mere