Vinde i vækst

21. oktober 2021

Susanne Toftegaard Hansen - Skive Folkeblad 20. oktober 2021

Vinde vækster og oplever som område stor interesse fra både bygherrer og nye borgere - flere har fået øjnene op for at det er et fantastisk sted at bo og leve. Der bygges pt. på Vinde Bakke og nu melder Bach Gruppen sig klar til også at bygge på Bakkedraget i området omkring den tidligere møbelfabrik.

For cirka 10 år siden godkendte Skive Byråd en lokalplan, der tillader byggeri af boliger og en dagligvarebutik på det område der er Bach Gruppens.

Situationen er at der nu ligger en ansøgning om tilladelse til at bygge et kompleks med 52 lejligheder på jorden nedenfor den tidligere møbelfabrik hos Skive Kommune. Desuden arbejder Bach Gruppen med en plan om at rive den tidligere fabriksbygning ned og bygge 44 rækkehuse og en dagligvarebutik på stedet.

Vigtigt at der optages en konstruktiv dialog med Hal-A streetsportcenter omkring deres fremtidige bynære placering når og hvis boliger og dagligvarebutik etableres. Aktiviteten og fællesskabet i og omkring Hal-A er vigtigt at bevare og er af stor værdi i Vinde.

Byggeprojektet må og skal fremmes og vil gøre Vinde-området endnu mere attraktivt og samlet set bidrage til øget bosætning i Skive. En dagligvarebutik her i nærområdet vil skabe værdi for os der bor her og gøre området endnu mere tiltrækkende for nye borgere og investorer.

Sammensætningen og mangfoldigheden af boligformer og størrelser er også vigtigt for at fremtidssikre et område og tiltrække en forskellig sammensætning af borgere - og med etableringen af rækkehuse opnås denne mangfoldighed i bygningsmassen.

Skive by har behov for fortætning af byen og Vinde-området er et glimrende sted at komme i gang med skabelse af en tættere forbindelse til Skive by - til gavn for vækst og udvikling.

Den fysiske infrastruktur og ikke mindst trafiksikkerhed skal der dog også arbejdes parallelt med i Vinde bl.a. skal skolestien opgraderes, fortove skal forlænges og ikke mindst skal der ske en opgradering af fodgængerovergangen på Dølbyvej. Bosætning og infrastruktur er hinandens forudsætninger og skal sikres - også i Vinde.  Susanne toftegaard Hansen


Kandidat for Venstre

E-mail: susannethansen@hotmail.com
Telefon: Brug venligst mail


Tilbage