Borgene skal være med

11. november 2021

Susanne Toftegaard Hansen - Skive Folkeblad 11 november 2021
Kandidat for Venstre

INDDRAGELSE:  Borgerne skal involveres og være medskabere af fremtidens kommunale løsninger! Det skal gøres nemt og let tilgængeligt for borgerne at blive hørt via bl.a. indførsel af træffetid i fagudvalgene, nye digitale platforme, temanetværk mv. Det er en af mine 3 primære mærkesager ved det kommende kommunalvalg.

Det er tid til at ændre vores tilgang til borgerinddragelse - også i selve opgaveløsningen.

Borgerne i Skive Kommune skal ikke bare tættere på byrådspolitikerne og beslutningerne, nej de skal være med i beslutningerne, bidrage og tage ansvar.

De skal ikke gøres til publikum de 4 år mellem valgene, det er vigtigt for mig.


Lad os få mere borgerinddragelse i Skive Kommune, til gavn for dialogen og den demokratiske proces. Det kan vi gøre ved at styrke dialogen og involvere borgerne i prioriteringerne og rammerne.


I Skive Kommune har vi i dag flere borgerinddragende udvalg ex. Byudviklingsudvalget - hvor jeg selv har fornøjelsen af at sidde sammen med valgte byrådspolitikere. Men langt flere tiltag som fx borgerinvolvering i lokale kampagner for trafiksikkerhed, sundhedsfremme mv. kunne være en mulighed.

Desuden kunne et bud på mere borgerinddragelse være bestyrelser på plejehjem på ældreområdet. Det hele skal bringe brugere og borgere tættere på beslutningerne, styrke dialogen, give ansvar og involvering i vores fælles opgaveløsning - det er fremtiden og vi løser den bedst sammen!

Det er dog vigtigt at der stadig er et politisk ansvar. Så det er ikke en øvelse i at tørre ansvaret af på flere, men en øvelse i at få værdier, nærhed og fleksibilitet ind i hele det kommunale system.

Udvikling og en højere grad af involvering af borgerne kræver større brug af digitale løsninger, der kan indsamle data, viden og tendenser, der kan danne grundlag for bedre politiske beslutninger, men også, at man som kommune tør eksperimentere noget mere, tænke på tværs af siloer i administrationen og flytte viden fra Rådhuset og ud i virkeligheden. Vi kan kalde det en nærhedsreform, baseret på en »lad os da prøve det af«- mentalitet. Den mentalitet vil jeg gerne være med til at fremme.

Og så kræver det sikkert også en ny politikerrolle, hvor vi som lokalpolitikere skal se mere på værdier og retning og mindre på system, målinger og kontrol. Fremtidens lokalpolitikere skal bevæge sig langt mere udenfor rådhuset og være i direkte dialog med borgerne og lokalsamfundet - det må være et krav!

Derfor skal vi styrke rammerne for dialog, medbestemmelse og involvering.

Ved at give nærhed og værdi - og sætte borgerne før systemet.

Mere information om mig - se her... 
Tilbage til læserbreve og debat - se her....

VENSTRE - Energi til endnu mere