Skive Kommune skal forbruge grønt og købe lokalt

4. november 2021

Susanne Toftegaard Hansen - Skive Folkeblad 04. november 2021 
Kandidat for Venstre

UDVIKLING: Skive Kommune skal som institution bruge sin økonomiske muskel til at fremme grønne indkøb og grøn erhvervsudvikling lokalt - det er en bunden opgave. Det er en af mine 3 primære mærkesager ved det kommende kommunalvalg.

Skive Kommune har i flere år været førende inden for grøn omstilling. Det har været og er en indsats, der prioriteres meget højt. Power-brandet Rent Liv, GreenLab Skive og arbejdet med energieffektivitet og CO2-nedbringelse i erhvervslivet, udnævnelsen som Energiby i 2008 mv. cementerer Skive Kommunes stærke position på den grønne dagsorden. Den fælles målsætning om at blive selvforsynende med grøn energi inden 2029 er ligeledes udtryk for fremsynethed.

Skive Kommunes indkøb spænder bredt, og der er mange muligheder for at være grøn, når en kommune køber ind. Muligheder som allerede udnyttes i dag, når Skive Kommune eksempelvis køber nye el-biler. 

Men der skal satses endnu mere på grønne og bæredygtige indkøb og Skive Kommune skal som institution gå foran. 

Kommunen skal investere i grøn omstilling. Der skal sættes kræfter ind på at nedbryde barriererne for, at Skive Kommune kan samarbejde aktivt med det lokale erhvervsliv om flere grønne indkøb og løsninger - vi skal gå til kanten og være visionære også på den dagsorden. 

Grønne og bæredygtige indkøb skal selvfølgelig også tages med den nødvendige respekt for bæredygtigheden i Kommunens drift. Kommunens indkøbsmuskel skal ligeledes fortsat anvendes som løftestang til at opnå bedre kvalitet, nye nyskabende løsninger samt skabe råderum for vækst og udvikling lokalt.

Vi skal have det lokale erhvervsliv med i løsningen! Markedet og erhvervslivet har oftest den nyeste viden om, hvilke muligheder der er for at træffe grønnere valg. Som byrådspolitikere er det vores opgave at have eller opnå kendskab til borgernes ønsker og behov. Mens virksomhederne bedst ved, hvor skoen trykker, hvis økonomi og grønne hensyn skal gå hånd i hånd. Denne viden skal benyttes og der skal etableres lokale partnerskaber med erhvervslivet om udvikling af fremtidens grønne løsninger. 

Det er vigtigt at Skive Kommunes forbrug både understøtter borgerne, lokalsamfundet, miljøet og klimaet - vi vil grøn omstilling og Rent Liv i Skive!

Mere information om mig - se her... 
Tilbage til læserbreve og debat - se her....

VENSTRE - Energi til endnu mere