Jørgen Christensen

25. oktober 2017

Kontakt Jørgen eller find yderligere information her


E-mail: joch@skivekommune.dk
Telefon: 21 19 13 69

Om mig

Jeg er 69 år, og stadig en engageret og kreativ medarbejder i Skive kommunes planafdeling. Jeg har altid været meget aktiv i min fritid og har dyrket atletik, spillet tennis, og løbet meget. Nu er det primært motions cykelløb der har min store interesse.

Jeg er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Århus i 1979. Jeg har været ansat som arkitekt og planlægger i Teknisk Forvaltning siden 1980. Ved Skive kommune har jeg en del tillidsposter. Jeg er medlem af 3 MED-udvalg, været tillidsrepræsentant i over 30 år og formand for Feriefonden for medarbejdere ved Skive kommune.

Jeg er gift med Annie som arbejder på rehabiliteringsafdelingen under Regionshospitalet i Viborg. Vi har 2 børn. Rikke, som er 40 år, og leder af Børne og- Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune, og Thomas på 29, som er ved at afslutte en uddannelse som produktionsingeniør i Herning.

Jeg er født og opvokset i Skive og har altid boet i Skive, bortset fra de 5-6 år jeg læste i Århus. Min ansættelse ved Skive kommune har givet mig mange gode og positive oplevelser og ikke mindst en stor viden og en masse erfaring. Jeg håber, at jeg som medlem af Skive Byråd, kan få lov til at bruge min viden og erfaring til gavn for Skive kommunes borgere, i årene fremover.


Du kan også hente folderen her

TILLID ER MIT NØGLEORD

Når jeg selv tidligere er gået til valg og skulle stemme på en kandidat til Skive Byråd, så har partiet Venstre selvfølgelig spillet en væsentlig rolle, når jeg skulle sætte mit kryds på stemmesedlen. Læserbreve og konkrete valgløfter har ikke fyldt meget. Derimod har tillid fyldt meget. Jeg har altid stemt på en kandidat jeg havde tillid til. Tillid til at kandidaten kunne varetage borgernes og Skive kommunes interesser bedst muligt.

Tillid er noget man skal gøre sig fortjent til. Jeg håber, at jeg med min viden og erfaring fra arbejdet ved Skive kommune, i knap 40 år, har gjort mig fortjent til vælgernes tillid ved det forestående valg til Byrådet. Med mig i Byrådet får i en person som er kreativ, god til at se muligheder og finde løsninger. En person der altid har brændt og stadig brænder for Skive kommune.


Politik/mærkesager

  • Fysisk planlægningMindre enkeltsagsbehandling og mere langsigtede, sammenhængende planer og strategier
  • Alle børn i skolealderen, skal sikres mulighed for udflugter, lejrskoleophold eller studierejser

    • Det er vigtigt at børn stimuleres og får mulighed for at udforske. Det øger trivsel og selvværd
  • Alle unge skal sikres uddannelse eller arbejde

  • Ældre skal ikke være ”bange” for at blive gammel i Skive kommune.
    • Tryghed, omsorg og tilstrækkelig god pleje er et must


Læserbreve