Thomas Rosenkrands

14. november 2017

Kontakt Thomas eller find yderligere information her


E-mail: thomas@trconsult.dk
Telefon: 24 27 39 38

Siden jeg var en ung knægt har jeg været optaget af politik, men samtidig ment, at jeg først ville engagere mig i det politiske liv, når der var bygget tilstrækkelig (livs)erfaring på.

Nu er jeg så næsten 49 år og føler tiden er blevet lige så moden som jeg selv.

Helt grundlæggende er mit synspunkt, at vi i fællesskab hele tiden skal arbejde for ’den størst mulige kage’. Oversat til lokalpolitik betyder det flere arbejdspladser og flere indbyggere til Skive Kommune.

Dette politiske mål kan nås gennem en indsat på flere områder, hvor vi allerede er godt på vej:

  • Gode rammevilkår for virksomheder
  • Attraktive levevilkår i hele kommunen, blandt andet via byfornyelsesprojekter
  • Fyrtårsprojekter såsom BIG BLUE eller Green Lab, der kan tiltrække positiv opmærksomhed udefra

Og så skal vi som kommune have fokus på vores kerneopgaver. Og vi skal ikke konkurrere med private virksomheder udenfor vores kerneopgaver. Væksten i antal arbejdspladser skal primært komme i den private sektor.

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende og oplever en stigende konkurrence fra offentlige eller halvoffentlige virksomheder. Det gælder både indenfor erhvervsnetværk, PR og kursusvirksomhed. Her skal vi i stedet samarbejde om netop at gøre den fælles kage større.

Min virksomhed løser også en lang række kommunikationsopgaver, hvor forfatterdelen aktuelt fylder en del, idet jeg er i færd med at lægge sidste hånd på en bog om Jebjerg. Dette bliver min fjerde bog og femte udgivelse.

Privat har jeg fem børn i alderen 8-14, hvor de tre bor hjemme hos min kæreste og jeg i Durup. Hver anden weekend er der gang i butikken med seks børn og to voksne.


Læserbreve