Peter Hahn

13. november 2017


Kontaktinformation:

Mail: peter.hahn1@skolekom.dk

Tlf.: 61 28 81 01

Venstre holder ”snuden” i sporet, 

kom, vær med i "koret". 

Giv Peter Hahn din stemme 

for hele kommunens fremme.


Baggrund

Jeg er 50 år og er på 22. år gift med Lene Hahn, der er lærerinde på Roslev Skole. Vi bor i Roslev og har børnene Asbjørn(21 år) og Karen(19 år). 


Uddannelse

 • Nysproglig student fra Amtsgymnasiet i Hadsten,
 • Sergent i Militærpolitiet med tjeneste fra Aalborg og i 13 måneder på Cypern i FN regi, 
 • Politiassistent med tjeneste i København, Ballerup, Randers, Holstebro og Skive.

Beskæftigelse

 • Politiassistent med tjeneste i beredskabet hos lokalpolitiet i Skive samt i politiets lokale SSP-afdeling med samarbejde med kommunens lærere, fritidsvejledere og kommunens skoleafdeling samt med kontakt med mange af kommunens skoleelever.
 • Siden 1998 ansat i Ungdomsskolen-Skive med undervisning af unge, der ønsker at erhverve et knallertkørekort.
 • Fra 1. januar 2014 valgt til byrådet i Skive Kommune.

Udvalg og opgaver

 • medlem af visionsgruppen i / for Roslev,
 • medlem af den lokale afdeling af Politiforeningen hos Skive Politi,
 • medlem af bestyrelsen for Sallingsund Venstre,
 • byrådsmedlem,
 • medlem af udvalget for kultur og fritid,
 • medlem af udvalget for børn og familie,
 • medlem af udvalget for sundhed og forebyggelse,
 • medlem af bestyrelsen for Skive Museum,
 • næstformand i bestyrelsen for Ungdomsskolen-Skive,
 • medlem af bestyrelsen i Spar Nord Arena

Interesser

 • Børn & unge,
 • Skole,
 • Idræt, sundhed & forebyggelse

er de områder, som jeg gennem mange år har interesseret og fortsat interesserer mig for. Jeg er derfor glad for, at disse områder i høj grad præger både mit civile og politiske arbejde, ligesom disse emner ofte er genstand for gode drøftelser med min hustru, mine børn samt borgere i almindelighed. 

  

Menneskelige og politiske tanker

Jeg genopstiller til byrådet i  Skive Kommune, da jeg klart kan konstatere, at jeg kan bidrage til, at Skive Kommune med Venstre i spidsen fortsat har store muligheder for at udvikle sig i en særdeles positiv retning. 

En personlig stemme på Peter Hahn er en stemme, der hele tiden og uopsætteligt arbejder for

 • frihed, fairness og ordentlighed i AL arbejde og kommunikation i ALLE politikområder,
 • en lyttende, inddragende og hårdt arbejdende tilgang til det politiske arbejde,
 • anvendelse af kommunens penge under maksimal iagttagelse af behovsvurderinger og såkaldt intelligens, idet jeg hylder investeringer, der udvikler vor kommune og højner (menneskelig) kvalitet og minimerer fremtidige udgifter,
 • at VENSTRE fortsat er garant for at skabe store udviklingsmæssige resultater i hele kommunen samtidig med, at Venstre ikke lader sig rive med at spontane og vidtløftige  forslag til satsede investeringer, da TRYGHED fortsat er viden om, at der er styr på økonomien, så der til enhver tid er økonomi til helt afgørende vigtige investeringer i borgernes velbefindende.

Konkret ønsker jeg, at vor kommune under iagttagelse af ovennævnte ideologier

 • fortsat opprioriterer politikområdet beskæftigelse og bosætning,
 • i alle politikområder indtænker maksimal indsats for idræt, sundhed og forebyggelse,
 • ved tidlig indsats optimerer og om nødvendigt investerer i arbejdet for at flere - og gerne alle - børn gives de bedst mulige forudsætninger for et godt liv, idet det slås fast, at en god skolegang er den største og vigtigste forudsætning herfor! 
 • sikrer gode og trygge forhold for vore ældre medborgere,
 • udfordrer Big Blue ved at tænke og over år investere i visionen BIGGER BLUE – dvs. anlæg af en fjordsti langs kommunens 190 km lange kyststrækning – en sti, der fysisk – og måske psykologisk -  skal binde Skive By og Salling og Fjends sammen og være ”driver” for kommunale og lokale idrætsmæssige, naturfremmende og kulturelle tiltag til gavn og glæde for kommunens borgere og et formentligt stærkt stigende antal besøgende turister.


Kære vælger.

Du er meget velkommen til at ringe/skrive til mig for yderligere information eller for en uforpligtigende snak eller for at rekvirere min folder i forbindelse med kommunevalget 2017.

De bedste hilsner

Peter Hahn


Læserbreve

Peter har skrevet en række læserbreve, som du kan læse i deres fulde version ved at klikke på titlerne herunder: